آموزش نصب پاپ آپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراحل نصب پاپ آپ سوئیسی(مگنتی)

1- سازه پاپ آپ را از کاور خارج کرده و از سمتی که در شکل ملاحضه می کنید گسترده کنید.

2-سازه را تا جایی باز کنید که فصله مفاصل با اندازه خط کش ها برابر شود.

3-خط کش ها را بین مفاصل وصل  کنید و آنرا قفل کنید.

4-مگنت های نواری را فقط در دو ضلع بلند پوستر بچسبانید.

5 چنانچه پوستر روی سازه سنگینی کرد ، پوسر را از سمت بالایی با چسب دو طرفه تقویت کنید.