رول آپ

چاپ و فروش سازه رول آپ

چاپ رولاپ استند

چاپ رولاپ استند

رولاپ استند آلمینیومی

 رولاپ استند آلمینیومی

رولاپ استند

 رولاپ استند

چاپ رولاپ

چاپ رولاپ

چاپ رول آپ

رول آپ چیست ؟

به هر چیزی که قابلیت جمع شدن در سازه را داشته باشد رول گفته می شود . رول آپ سازه ی ایستاده ای است که علاوه بر نصب بسیار آسان نسبت به سایر سازه های استندی، فضای بسیار کمتری را اشغال می کند .

 

همانطور که می دانید در نمایشگاه هایی که برگزار می شود به دلیل حضور تعداد زیادی از رقبا در کنار هم، تبلیغات و جلب نگاه مشتری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد؛ رول آپ به دلیل داشتن دو مزیت نصب آسان و اشغال فضای کم، از ملزومات غرفه های نمایشگاهی به شمار می رود.

 

سازه رول آپ چهار نوع مختلف دارد که عبارتند از :

رول آپ ثابت یک طرفه

رول آپ ثابت دو طرفه

رول آپ گردان

رول آپ پایه پهن

 

رول آپ ثابت فضای کمتری را نسبت به انواع دیگر رول آپ اشغال میکند و به دلیل فضای محدود غرفه های نمایشگاهی، انتخاب مناسب تری برای نمایشگاه ها هستند . در صورتی که از رول آپ ثابت یک طرفه استفاده میکنید، طرفی که چاپ ندارد بایستی رو به دیوار باشد . و در صورتی که از رول آپ ثابت دو طرفه استفاده می کنید باید آن را در جایی قرار دهید که هر دو طرف رول آپ به خوبی توسط مخاطبان دیده شود .

 

رول آپ گردان قابلیت چرخش تبلیغات را فراهم می کند و در صورتی که فضای کافی داشته باشید، استفاده از این سازه می تواند باعث شود تبلیغات بیشتری را به صورت جذاب تری نمایش دهید .