ست اداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چاپ دیجیتال ست اداری شامل کارت ویزیت سربرگ چاپ پاکت نامه ملخی A4 A5 در این مرکز بصورت فوری انجام می شود

 

 

1

سربرگ ۱۰۰۰-پاکت نامه ۱۰۰۰-پاکت آ۴ ۱۰۰۰ عدد

تحریر۸۰

۷۰۰.۰۰۰تومان

2

سربرگ ۱۰۰۰-پاکت نامه ۱۰۰۰-پاکت آ۴ ۱۰۰۰ عدد تحریر ۱۰۰

۸۰۰۰۰۰تومان

3

سربرگ ۱۰۰۰-پاکت نامه ۱۰۰۰-پاکت آ۴ ۱۰۰۰ عددA4

کتان ۱۲۰

۸۵۰۰۰۰ تومان

4

سربرگ ۱۰۰۰-پاکت نامه ۱۰۰۰-پاکت آ۴ ۱۰۰۰ عددA5

گلاسه ۱۳۵

۸۲۰۰۰۰ تومان

5

سربرگ تحریر آ۴ ۱۰۰۰عدد

۱۰۰۰ عدد

۱۲۰۰۰۰تومان

6

پاکت تحریر آ۴ ۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۳۸۰۰۰۰ تومان

7

پاکت تحریر نامه۱۰۰۰ عدد

۱۰۰۰ عدد

۲۰۰۰۰۰ تومان