فاکتور فروش، پیش فاکتور و قبض رسید

چاپ فاکتور

چاپ فاکتور یک سند رسمی و تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر می شود و نشان دهنده میزان بدهی خریدار از طریق چاپ فاکتور به فروشنده است.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا، خدمات یا محصولاتی برای ارائه دارند، ملزم به داشتن فاکتور چاپی فروش می باشند و تمام خریدارانی که دارای شریک کاری هستند و یا برای مجموعه، سازمان و یا شرکتی خرید خود را انجام میدهند، ملزم به ارائه فاکتور چاپی خرید به حسابداری خود هستند.


انواع چاپ فاکتور:

فاکتورهای فروش هم در سایز A4 و هم در سایز A5 چاپ می شوند. این فاکتورها هم به صورت کاغذ معمولی و هم به صورت کاربن لس ( بدون نیاز به گذاشتن کاربن ) به همراه شماره، پرفراژ ، صحافی و سرچسب قابل ارائه می باشند.

قبض رسید:

کاربرد قبض رسید این می باشد که شما خدمت، محصول و یا کالایی را قصد دارید به مشتری خود ارائه نمایید. در قبال دریافت مبلغی به عنوان بیعانه، شما یک قبض با مشخصات خریدار و ذکر تاریخ تحویل و مبلغ بیعانه به مشتری ارائه می کند که تضمین انجام خدمات از سوی شما می باشد. خریدار نیز موظف است در هنگام تحویل کالا یا خدمات، قبضی که از سوی شما دریافت نموده است را به شما تحویل دهد که به نوعی شخص صاحب خدمات و یا کالا را مشخص می نماید.

انواع قبض رسید:

قبض ها در ابعاد مختلف چاپ میشوند، ولی بصورت تک برگی می باشند. به این صورت که یک بخشی از کاغذ قبض پرفراژ خورده و جدا می شود . بخشی که جدا شده به مشتری ارائه می شود و بخشی که در دسته قبض باقی می ماند برای فروشنده است.

حتما بخوانید  پلات (چاپ عریض) کوتد و فتوگلاسه

لیست قیمت فاکتور قبض رسید

نوع و جنس فاکتورسایزتیراژقیمت (تومان)تحویل
فاکتور دو نسخه ای (روسفید زیر زرد) باپرفراژو شمارهA41000شماره4000004 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای (روسفید زیر زرد) باپرفراژو شمارهA51000شماره2500004 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شمارهA41000شماره5500005 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شمارهA51000شماره3500005 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شمارهA41000شماره8000007 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شمارهA51000شماره5000007 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (روسفید زیر زرد و صورتی) باپرفراژو شمارهA41000شماره5500004 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (روسفید زیر زرد و صورتی) باپرفراژو شمارهA4500شماره3500004 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (روسفید زیر زرد و صورتی) باپرفراژو شمارهA51000شماره3500004 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شمارهA41000شماره7500005 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شمارهA4500شماره4500005 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (کاربن لس) باپرفراژو شمارهA51000شماره4500005 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شمارهA51000شماره8000007 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای (تمام رنگی) باپرفراژو شمارهA41000شماره12000007 روز کاری
قبض رسید با پرفراژ و شماره21*101000شماره2000004 روز کاری
برچسب اموال4*1/51000شماره3000003 روز کاری