چاپ اکوسالونت چیست

اکوسالونت استیکر

  چاپ اکوسالونت چیست؟ چاپ اکوسالونت چیست؟ Eco Solvent چاپ اکوسالونت دارای ویژگیهایی ات ازجمله اینکه ، خطر مواد شیمیایی اولیه  مورد استفاده در جوهرهای سالونت (فلکسی و بنر) از یک طرف و پیکولیتر بالای قطرات جوهر پرتابی و در نتیجه رزولیشن پائین از طرف دیگر، مزیت چاپ ایندسته از جوهرها را تحت تاثیر خود […]