پلات تحریر

چاپ پلات کاغذ تحریر 80 گرم

کاغذ 80 گرم، پایین ترین گرماژ کاغذ برای گرفتن پلات می باشد، کاغذ 80 گرم گرماژ استاندارد کاغذ می باشد که همان گرمی است که برای چاپ سربرگ و پرینت توسط دفاتر فنی و تبلیغاتی صورت می گیرد .  


کاغذ 80 گرم بدلیل بافت مناسب و جذب رنگ خوب، برای پلات شیت های معماری استفاده می شود . البته در صورتی که نقشه های شما دارای رنگ زیادی می باشد، بایستی از کاغذهای گرم بالاتر استفاده نمایید. زیرا در صورتی که رنگ کار چاپی زیاد باشد رنگ ها پشت زده و کاغذ چروک می شود . در کل از کاغذ 80 گرم برای پلات نقشه ها، نمودار ها و متن استفاده می شود.


چاپ دیجیتال پایتخت امکان پلات بر روی کاغذ 80 گرم از عرض 60 سانتیمتر تا عرض 100 سانتیمتر را در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه فراهم نموده است .