سربرگ دیجیتال (فوری)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

سربرگ دیجیتال

نوع کاغذ

50 عدد

100عدد

200 عدد

300 عدد

500 عدد

1000عدد

سایز

تحریر 80 گرم A5

12500

22500

40000

57000

90000

150000

21*5/14

تحریر 80 گرم A4

25000

45000

80000

115000

180000

300000

7/29*21

کتان 120گرم  A4

35000

65000

120000

165000

250000

450000

7/29*21

کوتد120گرم  A4

30000

55000

100000

145000

220000

400000

7/29*21