خط تا

خدمات خط تا پس از چاپ

خط تا چیست ؟
کارهای چاپ شده ای که نیاز به تا شدن داشته باشند، نیاز به خط تا دارند. خط تا فرآیندی است که کاغذ در دستگاه مخصوص خط تا قرار میگیرد و تیغه نیم دایره بر روی نقطه ی مورد نظر که نیاز به خط تا دارد فشار وارد کرده و با له کردن آن بخش از کاغذ گودی ایجاد می کند. نقطه ای از کاغذ که خط تا می خورد، به راحتی و بدون نیاز به فشار زیاد قابل تا کردن می باشد.


خط تا علاوه بر آسان شدن تا کردن کاغذ، از شکستگی لبه های کاغذ بعد از تا شدن جلوگیری می کند .


چاپ دیجیتال پایتخت با استفاده از دستگاه های خط تای اتوماتیک و دستی، قابلیت انجام امور خط تای کارت ویزیت، کاتالوگ، بروشور و سایر موارد چاپی را فراهم نموده است .

 

نمونه بروشور خط تا خورده از دو طرف