پرفراژ

خدمات پرفراژ پس از چاپ

پرفراژ کردن چیست ؟
پرفراژ در واقع عملی است که در طی آن بخش های مورد نظر از کاغذ توسط خط فولادی موجود در دستگاه پرفراژ بصورت نقطه چین، خط چین و یا زیگزاگی سوراخ می شوند. این سوراخ ها به کندن آسان بخشی از کاغذ از کل کار کمک میکنند.


فاکتورها، قبض های رسید، دسته چک و سایر مواردی که نیاز است بخشی از کاغذ در دست کارفرما و بخشی دیگر به مشتری ارائه شود باشد، کاربرد دارد.


نحوه ی انجام کار به این صورت می باشد که بعد از انجام چاپ، کاغذ در دستگاه پرفراژ قرار گرفته و از بخش هایی که مورد نیاز مشتری می باشد، پرفراژ انجام گرفته و در نهایت با قرار گرفتن جلد در رو و زیر آن، صحافی شده و به صورت دفترچه ارائه می شود .


چاپ دیجیتال پایتخت با استفاده از دستگاه اتوماتیک و دستی پرفراژ، امکان پرفراژ اوراق شما از 1 عدد به بالا را در کوتاه ترین زمان فراهم نموده است .

 

نمونه قبض رسید چاپ و پرفراژ شده توسط چاپ دیجیتال پایتخت