کارت شناسایی و جا کارتی آویز و بند

کارت شناسایی و جا کارتی آویز

کارت شناسایی و جا کارتی آویز روی سینه که مورد استفاده آن در تیم های ورزشی ، بیمارستان ها ،ادارات، سازمانها ، نمایشگاه ها همایش و سمینارها، در انواع طلقی ، لمینت ، ساکورایی ،چاپ روی بند پهن در مرکز چاپ دیجیتال پایتخت صورت می گیرد. جاکارتی در سایز های A1,A2,A3  , B1,B2,B3 موجود می باشد.

لیست قیمت کارت شناسایی و جا کارتی آویز و بند​