خط تا فوری

خط تا فوری

خط تا فوری برای کارهای چاپ شده ، که نیاز به تا شدن داشته باشند، استفاده می شود. خطوط تا فرآیندی است که کاغذ در دستگاه مخصوص خطی تا قرار میگیرد و تیغه نیم دایره بر روی نقطه ی مورد نظر که نیاز به تا دارد فشار وارد کرده و با له کردن آن بخش از کاغذ گودی ایجاد می کند. نقطه ای از کاغذ که خط تا می خورد، به راحتی و بدون نیاز به فشار زیاد قابل تا کردن می باشد.

خط تا علاوه بر آسان شدن تا کردن کاغذ، از شکستگی لبه های کاغذ بعد از تا شدن جلوگیری می کند .

مواردی که نیاز به خط تا دارند :

•    کارت پستال چاپ و سلفون کشی شده
•    عطف جلد مجله و کتاب چاپ و سلفون کشی شده
•    انواع کارت دعوت، ترحیم و تبریک
•    بروشور های دو لت سه لت و بیشتر ۱۳۵ بدون سلفون
•    منو های رستوران ها
•    مجله های بوکلت قبل از منگنه شدن
•    کارت پستال

وجه تمایز خط تا در چاپ پایتخت نسبت به سایرین این است دستگاه خط در دو نوع بصورت رو میزی و رولیک بصورت همزمان را داراست و دیگر نیازی نیست که کارهای چاپ شده برای انجام کارهای مرحله پس از چاپ به همکار دیگری ارجاع شوند.

این امر باعث پایین آمدن قیمت تمام شده کار نهایی سرعت تحویل بالاتر و درنهایت رضایتمندی بیشتر مشتریان محترم را درپی دارد.

منو های رستورانی با روکش سلفون وخط تا :

یکی از مهمترین کاربرد های خط تا ی کارهای منو رستوران سلفون کشی در چاپ دیجیتال ، چاپ دیجیتال منو های رستوران با مقوای ضخیم همچنین استفاده از سلفون مات یا براق  نیاز به خط تا دارند تا می باشد تا در اثر باز و بسته شدن مداوم منو سفارش غذا مقوا دچار پارگی یا ترک بر روی محل خط تا نشود.

لیست قیمت خط تا فوری