چاپ کارت ویزیت اتیکت

چاپ کارت ویزیت اتیکت

کارت ویزیت اتیکت ، کارت ویزیت پس از چاپ و روکش توسط یک قالب خاص و بنا به مورد نیاز و سلیقه مشتری دوربری می شود و این امر باعث بوجود آمدن جلوه تبلیغی بهتر و انتقال پیام با یک نگاه پیام کلی کسب شما به مشتری منتقل میگردد البته کاربرد های دیگری هم بصورت خاص مثلا استفاده بعنوان اتیکت و .. نیز وجود دارد.کارت ویزیت اتیکتی که بصورت اتیکت جهت چسباندن روی محصولات و قیمت گذاری استفاده می شود.